Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Plzeňský 42 – Plz. kraj – obory: 01, 02, 10, 18 Odpověď na téma: 42 – Plz. kraj – obory: 01, 02, 10, 18

#21163
Ivo Veřtát – člen poroty
Host

V práci uvádíte hranice rozdělení změn emisivity pro deklarování tří výsledků – použitelná beze změny, použitelná s nutností zvážit …, nepoužitelná. Dá se určit, nakolik se uvedené velikosti změny emisivity projeví na přesnosti měření povrchové teploty? O jakých řádech přesnosti měření teplot se bavíme (stupně, desetiny, setiny) pro změřené změny emisivity? Věděl byste, jakým způsobem mohou bezkontaktní teploměry měřit nebo odhadovat emisivitu povrchu měřeného objektu?