Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 9 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 9

#21160
Daniel Kříž
Host

Obhajoby prací budou po domluvě členů komise a soutěžících probíhat pomocí videokonference v prostředí Teams.

Odkaz na tým: SOČ 2020 – 9. Strojírenství

Časový harmonogram videokonference:
27.04.2020 Členové komise vloží do systému Temas doplňující dotazy pro soutěžící

28.04.2020

9:55 – úvodní slovo předsedy a členů komise
10:00 – obhajoba Tomáš Kadlec
10:15 – obhajoba Jan Mejta
10:30 – vyhlášení výsledků