Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 6 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 6

#21134
Blanka Spieglerová
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

14:00 – 14:30 Eliška Vystavělová
PORG Libeň, Lindnerova 3, 18000, Libeň

https://www.youtube.com/watch?v=pVfA-6RefUA

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

Název práce Závislost krevního tlaku a pulsu na tělesné zátěži a změnách
polohy těla
otázka
1.U některých vyšetřovaných osob byly hodnoty krevního tlaku před zátěží v pásmu vysokého normálního tlaku, prehypertenze nebo hypertenze. Informovala jste je o tom?
2. Doporučila jste jim, kam se mohou podívat, aby si porovnaly hodnoty svého krevního tlaku s normou pro daný věk?
3.Z kolika měření jste získala jednu hodnotu?