Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 1, 2 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 1, 2

#21129
Jana Kalová
Host

Milí studenti, v letošním ročníku SOČ máme speciální podmínky pro uskutečnění krajského soutěžního kola, jehož závěrečná část bude probíhat zde v úterý 28.4. od 9 hodin formou krátké diskuze. Přečtěte si prosím pravidla komunikace:

1) soutěžící bude vyzván k zahájení diskuze – napíšeme sem jméno soutěžícího a údaje o práci
2) soutěžící si přečte očíslované otázky a čas, do kdy musí odpovědět (čas bude v řádu minut)
3) soutěžící vloží svůj první příspěvek – potvrdí, že si přečetl dotazy a že rozumí dalšímu postupu, může také pozdravit porotu (nemusí)
4) soutěžící napíše odpovědi na dotazy poroty, odpovědi budou očíslovány stejně jako dotazy (pozor na dodržení časového limitu)
5) porota může vložit další dotazy a soutěžící bude odpovídat
6) ostatní soutěžící potom mohou také položit dotazy (nemusí)
7) po ukončení obhajoby bude následovat zahájení diskuze s dalším soutěžícím podle bodu 1) atd…

Po ukončení obhajob se porota poradí a domluví na výsledkové listině.
Výsledky budou poté zapsány do této diskuze.