Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 12 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 12

#21125
Kateřina Špronglová
Host

Odpovědi Čeněk Souček

Z původního záměru jsme vypracovali přibližně 80%, i když v průběhu práce přibyly další úlohy, se kterými se v původním záměru vůbec nepočítalo. Například výroba paracetamolu přibyla v nedávné době naprosto spontánně a nyní mám pocit, že je to jedna z nejlepších částí.

Kamil pracoval primárně na organické chemii a analytické chemii. Já se soustředil na anorganickou chemii a tvorbu videí. Tvorba jednoho videa zabere přibližně 8-10 hodin čisté práce. Veškeré úlohy bylo nutné nejprve vyzkoušet v praxi, a tak jsme trávili mnoho času v laboratořích. V září minulého roku jsem strávil dva týdny v laboratoři, kdy jsem jednotlivé úlohy zkoušel a dolaďoval pracovní postupy.

U tvorby cyklických úloh je nejpodstatnější se zaměřit na dva faktory, a to edukativní hledisko a využití „odpadu“, v chemii vedlejších produktů. Na všech školách funguje určitá osnova praktického vyučování, která musí být dodržena, člověk při takovéto cyklické reformaci musí seřadit jednotlivá cvičení tak, aby na sebe navazovala. Například truhláři vyrobí židli, jako odpad zde máme piliny a hobliny. Z nich se v příštích dílnách může při smíchání s epoxidovým, nebo jiným lepidlem vytvořit dřevotřísková deska, která může být využita na podlahy, nebo výrobu stolu do setu k již vyrobeným židlím. Takto lze postupovat dál v celý školní rok. Řekl bych, že v každém řemeslném oboru se dá touto metodou postupovat.