Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 16 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 16

#21123
Petra Procházková
Host

Otázky poroty k práci Julius Fučík a Reportáž, psaná na oprátce:

1) Od prvního komentovaného a kritického vydání Reportáže v roce 1995 máme poměrně dobré povědomí o vzniku a tzv. druhém životě Fučíkovy Reportáže. Proč jste si toto téma vybrala a co je cílem práce?

2) Porovnejte závěry sekundární literatury, ze které čerpáte a citujete, se závěry vlastního zkoumání.

3) Proč už dnes Fučíkův mýtus nerezonuje společností?