Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 16 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 16

#21122
Petra Procházková
Host

Z technických důvodů vloženo po skončení poslední plánované obhajoby.

1) Toto téma jsem si vybrala, protože mi přišlo a stále mi přijde, že současné vnímání Fučíka a Reportáže je pod jakousi rudou aurou. Jejich současné vnímání veřejností jakoby se zakládalo pouze na faktu, že byli symboly nenáviděného režimu. Je nutné rozlišovat realitu od propagandy. Mým cílem bylo zdůraznit, že Fučík píšící na odřezky papíru v pankrácké věznic není ten stejný Fučík, který byl KSČ glorifikován a stejně tak původní a okleštěný text Reportáže nejsou jedno a to samé. Ani Fučík ani Reportáž si proto v dnešní době nezaslouží být vnímáni veřejností stejně negativně jako byli vnímáni před rokem 1989 a poté zkraje 90. let.

2) Mluvíme-li o zdrojích, rozlišovala bych je na ty pocházející z doby před rokem 1989 a po něm. Zdroje z doby „před“ zastávají většinou pouze stanovisko nekritické a oslavující nebo kritické možná až příliš a zatracující. Zastánkyněmi těchto protipólů jsou jistě Gusta Fučíková a Riva Krieglová. Prostor byl tehdejším režimem dáván navíc pouze názorům oslavujícím. Zdroje pocházející z doby „po“ oproti tomu nejsou ovlivněny osobními sympatiemi komentujících. Více vycházejí z faktů, dávají prostor oběma úhlům pohledu, a tak se snaží co nejvíce přiblížit k objektivitě. Mé závěry samozřejmě víc rezonují se závěry historiků z doby po roce 1989 z výše zmíněných důvodů. Jsou však ale samozřejmě do jisté míry ovlivněny i závěry z doby „před“.

3) Poprvé Reportáž vyšla před 75 lety, první komentované vydání před 25 lety, to je příliš dlouhá doba pro většinu témat pro to, aby se udržela v popředí zájmu. Všechny zodpověditelné otázky Fučíka se týkající byly již zodpovězeny, není tedy důvod „násilně“ ho držet v popředí. Osoba Julia Fučíka samozřejmě nezmizela úplně, jeho jméno je pouze skloňováno v souvislosti s jinými aktuálně populárnějšími tématy.