Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 12 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 12

#21120
Jiří Huml
Host

Dobrý den vážená komise,

1) Co se týče časové náročnosti pro vytvoření modelů, tak ty mohu rozdělit na dvě skupiny- na fyzické a digitální. Nejsložitější na tvoření modelů bylo vymyslet způsoby, jakým požadované struktury zkonstruovat, abych byl schopen pokud možno co nejpřesněji dodržet jejich vzhled. V momentě, kdy jsem na co nejvíce vyhovující metody přišel, bylo vytvoření snadné. Časová náročnost závisela i na velikosti vytvářených modelů. Pokud bych měl určit čas potřebný pro zkonstruování obdobných modelů, jaké jsem dělal já a budu brát v potaz, že učitel je manuálně zručný a umí se bez problému pohybovat v prostředí softwaru AutoCAD 2020, řekl bych že pro zkonstruování mého největšího modelu by mu stačilo přibližně 15 minut v AutoCAD softwaru a cca půl hodina pro vytvoření fyzického modelu.

2) Téma mé práce je z velké části odborné, ale určitě by zde mohla být cesta jak studentům na středních a vysokých školách rozšířit obzory tímto tématem. Myslím, že pro výuku na střední škole by postačilo vynechat některé méně podstatné informace a pracovat tak pouze s informace, které nezasahují až tolik do hloubky. Pokud by byla možnost seminářů, tak zde už by jistě mohlo být uvedeno více informací z té „nejvíce odborné části“.

3) V tématických okruzích chemie jsem se na naši škole s Fullereny setkal, ale dozvěděl jsem se o nich zejména obecný přehled a v okruzích jsou zařazeny proto, abychom získali nějaké povědomí o tom, že něco takového existuje. Hlavními zdroji pro mou práci nebylo čerpání toho, co nám ve škole bylo řečeno, nýbrž odborná literatura Národní technické knihovny.

Děkuji za otázky, doufám že jsem odpověděl na vše, Jiří Huml