Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 16 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 16

#21105
Petra Procházková
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

12:30 – 13:00 Veronika Andrštová, Role katolické církve při holocaustu, https://youtu.be/_-YfSgwM9kY

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu.

Otázky poroty:

1) Vysvětlete, v jakém významu používáte pojmy a) církev, b) kolaborace, c) holocaust.

2) V práci často čerpáte z knihy Michaela Phayera “The Catholic Church and the Holocaust, 1930 – 1965″. Tato práce si klade podobnou otázku jako vy. K jakému závěru autor dospívá a v čem se vaše hodnocení od Phayerova liší?

3) Hovoříte o správném chování, což je ovšem otázka morální, etická, a váš text tak naklání směrem k publicistice. Jak určíte správnost chování?