Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obory 1,2 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obory 1,2

#21094
Marco Souza de Joode
Host

Transformací (1.19) je zaveden vztah mezi kartézskými souřadnicemi X,Y, Z a rovníkovými souřadnicemi. U kartézských souřadnic očekávám, že se měří v metrech, zatímco dle 1.5.2. lze čekat, že rovníkové souřadnice jsou udávány v úhlové míře. Chtěl jsem se tedy zeptat, jak uvedená transformace funguje, protože se nápadně podobá obyčejné rotaci kolem osy x.

Rozumím tomu, kde došlo k nedorozumění. Rovníkové i ekliptikální souřadnice mohou být buď kartézské, nebo v úhlové míře. Máte pravdu, že s rovníkovými souřadnicemi (alfa, delta) případně (t, delta) se setkáváme nejčastěji jako s oblouhovou mírou. Ovšem zmiňovaná rovnice pouze provádí rotaci o epsilon=23.5 stupně (sklon zemské osy) při převádění mezi kartézskými rovníkovými a kartézskými ekliptikálními.

K převodu obloukové míry do kartézských X Y Z dochází v rovicích předtím (1.16) (1.17) a (1.18),
Tedy prostě
(kde D je vzálenost, v práci značeno standardně \Detla).

  • X = D * cos beta cos lambda
  • Y = D * cos beta sin lambda
  • Z = D * sin beta