Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obory 1,2 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obory 1,2

#21083
Lucie Hunalová
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

12:00 – 12:30 Marco Souza de Joode: Parametry rotace a tvaru asteroidů: limity inverzní metody
Gymnázium Nad Štolou

https://youtu.be/i9UBb_qTy_s

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

1. Nakolik se výsledné parametry rotace tvary asteroidů získané touto metodou shodují s výsledky získanými radarovými měřeními, pokud se asteroidy dostatečně přiblíží k Zemi?

2. Když se volí dva náhodné vektory pro určení roviny, volí se pro každou planetku právě dva náhodné vektory, nebo se rovina hledá tak, že se projdou všechny možné dvojice a z nich se nalezne střední rovina? U kruhového rezidua by to chtělo ukázat nějaké rozdělení tohoto parametru pro různé planetky, aby si čtenář udělal představu, zda je 20 hodně, či málo. Možná by bylo zajímavé podívat se i na rozložení reziduí před tím, než jsou sečtena. Pokud jsou u veličin x a y známy odhady nejistot měření, dalo by se počítané reziduum převést na statistické rozdělení χ2, jehož hodnota by nám řekla, nakolik jsou měřená data rozložena gaussovsky vzhledem ke zvolené rovině?

3. Ve vztahu (3.10) je navrhováno při výpočtu RMS převádět měřené intenzity na magnitudy. V případě intenzity očekáváme, že hodnota intenzity je přímo úměrná energii záření, jež dopadá na čip. Přepočtením na magnitudy se díky logaritmu zavádí nelinearita. Je to problém?