Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 6 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 6

#21079
Emma Ulrychová
Host

Dobrý den,

1. Jaké chyby dělají podle vás dětští lékaři při komunikaci očkování s rodiči dětí?
Primární problém vidím v chybějící snaze lékařů přesvědčit rodiče o správnosti očkování. Lékaři se spoléhají na povinnost danou zákonem a následně mají pocit, že rodičům nejsou povinni nic vysvětlovat. Ráda bych ale upozornila na to, že chyba není pouze na straně lékařů. Chyba je v celkovém postoji k očkování v naší zemi – jak stojí v práci, lékaři nemají čas, prostor, ani povinnost o očkování s rodiči diskutovat.

2. Jaká jsou podle vás příčiny narůstajícího počtu odmítačů očkování?
Hlavní příčinu rostoucího počtu odmítačů očkování vidím v nedostatečné důvěře rodičů v postupy státu. Tu snižuje zejména nedostatečná informovanost rodičů, a to, že nikdo neposkytuje odpovědi na jejich dotazy. Rodiče se následně uchylují na facebookové skupiny a internetová fóra, kde se k nim nedostávají pravdivé informace. To má za následek šíření dezinformací a očkovacích mýtů, což bývá často příčinou odmítání očkování. Další věc, která výrazně přispívá k nedostatečné důvěře v postupy státu je to, že nikdo nenese odpovědnost za závažné vedlejší účinky vakcín.

3. Jaké konkrétní kroky ze strany státu by podle vás pomohly výšit proočkovanost?
Dle mého názoru je určitě potřeba zřídit státem řízený informační portál, kam by se rodiče mohli obrátit se svými dotazy a nemuseli by se následně uchylovat k pochybným zdrojům. Následně by bylo potřeba zlepšit lékařskou péči, ne však v oblasti medicínské, ale v rámci komunikace s pacienty. Za další důležitý krok považuji existenci právní úpravy, která bude zajišťovat odpovědnost státu za újmu na zdraví způsobenou očkováním.