Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obory 1,2 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obory 1,2

#21072
Ondřej Zahradníček
Host

Odpověď na otázku od pana Křížka.

Na všechny nástroje se hrálo dynamikou mf (středně nahlas). Navíc si myslím, že nezle srovnávat naměřené hodnoty v grafech s obrázkem 3, protože obrázek sluchového pole sloužil pouze pro ilustraci.