Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 12 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 12

#21063
Klára Matoušková
Host

Dobrý den, děkuji za otázky.

1) Ilustrace Zdeňka Buriana jsou nesmírně ceněné ve výtvarném i vědeckém světě. Je velmi zavádějící přesně určit, jak moc se jeho ilustrace shodují s nejnovějšími vědeckými poznatky. Podle mého názoru naprostá většina jeho maleb (přes 90 %) je i současnosti považována za aktuální. I přes mírné rozdíly jsou jeho obrazy unikátní svou nadčasovostí.

2) Každý autor má svůj určitý výtvarný styl a individuílní pohled na daného živočicha. Výtrvarná zpracování jednotlivých autorů se liší. Rozdíl v mých ilustracích od jiných autorů je ten, že jsem si vybrala výtvarnou techniku, které se dosud jiný ilustrátor, věnující se paleoartu, nevěnoval. Pro přesnost ilustace se určitě shoduji s jinými autory v anatomickém znázornění, naopak odlišuji se v barevném zpracování a mnohdy i v zpracování živočicha v jiném úhlu.

3) Své ilustrace jsem záměrně v práci chronologicky seřadila od geologicky nejstašího živočicha po živočicha nejmladšího. Toto seřazení má za cíl přiblížit a lépe znázornit studentům evoluci.