Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 3 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 3

#21056
Emma Gerginova
Host

Proč se liší adsorpční a desorpční izotermy dusíku na zeolitech = jaké je vysvětlení pozorované hystereze?
Příčinou je, že dochází ke kapilární kondenzaci v pórech a průběh desorpce už pak nemůže být stejný, jako průběh napouštění plynu do soustavy a adsorpce.

· Kolik částic bylo vzato v úvahu při hodnocení velikosti částic? Co může nastat, vezmeme-li k vyhodnocení příliš nízký počet částic?
V tomto případě bylo pro analýzu vybráno mezi třemi a sedmi snímky s viditelnými nanočásticemi na vzorek, aby hrubým odhadem vyšlo na každý se zeolitů podobné množství měřených částic, kolik pak bylo typicky na jednom snímku dobře pozorovat částic je zřejmé z příkladů snímků v mé práci (tj.v řádu desítek částic/snímek). Pokud je vzat příliš malý počet, dochází ke stejnému jevu, jako u jakéhokoli výzkumu či statistiky: menší množství hůře reprezentuje celek a mohou se více projevit chyby způsobené např. přítomností extrémních hodnot ve vzorku.

· Proč byly pro přípravu zeolitu použity váhy s nízkou přesností (1,4 g Al2(SO4)3 s přesností na jedno desetinné místo znamená značnou chybu)?
V tomto ohledu existují různé přístupy – můj konzultant mi doporučil takto a v tomto případě se u všech tří vzorků s využitím této přesnosti podařilo připravit požadovanou strukturu.

· Co znamená zkratka TEOS?

TEOS je zkratka pro tetraethyl orthosilikát (SiC8H20O4), který se podobně jako v mém experimentu používá běžně pro syntézu zeolitů jako zdroj křemíku.