Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 10 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 10

#21054
Ing. Vladimír Čebiš
Host

Dobrý den, vítám Vás na letošním Krajském kole SOČ.
V úterý 27.4.2020 v 9.30 bude zahájena prezentace.
Prosím všechny soutěžící a porotce o přítomnost online.
Členové poroty se seznámili s obsahem prací i vizuální prezentací žáků.
Obhajoba bude spočívat v odpovědích na otázky k jednotlivým pracím.

Členové poroty budou zadávat své otázky postupně v pořadí:
Ing. Vladimír Čebiš – předseda poroty, SŠSI Tábor
Ing. Pavel Musila, SŠSI Tábor
Ing. Obdržálek Ladislav, SPŠ Písek
Ing. Schandl Bohuslav, SPŠ České Budějovice
Počet otázek členů poroty není omezen, čas max. do 10 minut pro každého porotce.
Doba obhajoby jedné práce by neměla přesáhnout 30 minut, může být i výrazně kratší
Porada komise proběhne po ukončení všech obhajob telefonicky, prosím členy poroty o poskytnutí kontaktu.

Počadí obhajob vychází ze seznamu poskytnutého organizátorem KK SOČ:
1. Lukáš Dolanský
2. Josef Chrt
3. František Bůžek
4. Michal Reiser

Návrhy, připomínky, případně otázky pro soutěžící pište přímo do tohoto fóra i s časovým předstihem, pokud je žádoucí, aby se soutěžící na ně mohli připravit.

Těším se na spolupráci
Ing. Vladimír Čebiš
cebis@sous.cz