Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 16 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 16

#21052
Anna Pazourková
Host

Dobrý den.

1) Jednalo se o zcela prostý důvod, a sice ten, že časopis Šťastný Domov jsem měla k dispozici, několik jeho ročníků jsem náhodou objevila při pátrání v rodinném archivu. Po pročtení několika čísel mě zaujala protichůdnost některých článků. Proto jsem se této problematice začala blíže věnovat. Ročníky 19 a 20 jsem vybrala na základě toho, že jsem se chtěla věnovat konkrétně období první republiky, tyto ročníky vycházely přesně v polovině dvacátých let, tedy v době, kdy již bylo Československo dostatečně konsolidováno a společnost již měla dost času reflektovat změny v nové republice, ale na druhou stranu bylo ještě dost daleko od pozdější krize třicátých let.

2) Emancipovaná žena je žena, která má možnosti, jako například vyšší vzdělání a pracovní uplatnění a aktivně a vědomě je využívá. Podle Šťastného domova se jedná především o dobře vzdělanou hospodyni s všeobecným přehledem, která by v nejhorším případě mohla i pracovat.

3) Postavení ženy prošlo od dvacátých let minulého století dynamickým vývojem. Jen okrajově zmíním vývoj přes komunistickou vyhrocené, až extrémní zasazení žen především do pracovní sféry. Od té doby se další názory na nahlížení na ženu značně různí. A zvlášť v dnešní době panuje až ohromující názorová pluralita, společnost má často problém i s vymezením termínu ,,žena“. Každopádně došlo k posunu. Například volební právo žen nebo pracující žena (často i ve vedoucí funkci) je už pro dnešní společnost samozřejmostí, před sto lety by toto budilo kontroverzi, rozpaky a polemiky. Nicméně se mi stále zdá, že po vývoji emancipačního procesu jsou na ženy kladeny stále větší nároky, aby perfektně zvládla kariéru i péči o rodinu. Svým způsobem tato situace může připomínat vyznění Šťastného domova, ačkoli podle toho, mělo být hlavní těžiště ženy umístěno skutečně v domácnosti.

4)Spíše odpovídá modelu diference. Je to dáno asi tím, že muž měl svou pozici ve společnosti pevně danou, zatímco žena jí v rámci svého nového pojetí teprve hledala. Časopis mnohdy zdůrazňuje, že přirozenou sférou je pro ženu domácnost. Tradičně ji spojuje s aspekty jako pečovatelství a morálka, které podle Šťastného domova muž nemůže nikdy dosáhnout.