Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 16 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 16

#21049
Petra Procházková
Host

11:00 – 11:30 Anna Pazourková, Reflexe ženského emancipačního hnutí ve 20. letech 20. stol. v časopise Šťastný domov, https://youtu.be/an87O9p1MCw

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. V případě více otázek odpovězte alespoň na tři, odpovídat ale můžete až do uplynutí limitu.

Otázky poroty:

1) Proč jste si vybrala k analýza časopis Šťastný domov a proč právě ročníky 1924 a 1925.

2) Na základě analýzy Šťastného domova a znalosti sekundární literatury k danému období, kým je podle vás “emancipovaná žena”? Čím se vyznačuje?

3) Jak se proměnilo postavení ženy od období, které jste zkoumala, do současnosti?

4) Ve vývoji feminismu ve 20. století rozeznáváme fázi tzv. feminismu rovnosti (rovnosti mužů a žen) a feminismu diference (uznávající rozdílnost obou pohlaví). Pokud bychom si představili škálu a na každém z jejích pólů by byl jeden z těchto “typů” feminismu, kam byste na tuto osu umístila reprezentaci ženy ve Šťastném domově?