Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 12 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 12

#21042
Kateřina Špronglová
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

11:00 Klára Matoušková

Gymnázium Botičská

Paleozoologie

https://youtu.be/ojqJmLPh5V4

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

Otázky poroty:

1) Odhadněte kolik procent ilustrací Zdeňka Buriana je momentálně na základě nových objevů vyvráceno nebo je prokázáno, že daný živočich nevypadal stejně jako na jeho znázorněních?

2) Srovnejte prosím Vaše dílo se znázorněním jiných autorů a zkuste vysvětlit rozdíly nebo naopak to, v čem se s autory shodujete?

3) Jaké výhody by přineslo využití Vaší práce v poznávacích činnostech, například při výuce na střední škole, ve srovnání s běžně dostupnými ilustracemi jiných autorů?