Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 6 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 6

#21040
Blanka Spieglerová
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

11:00 – 11:30 Natalie Klemencová
Gymnázium Na Vítězné pláni, Na Vítězné pláni 1160, 140 00 Praha 4

https://youtu.be/CZcGvI7iEo8

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

Název práce Dilatační kardiomyopatie – objasnění příčiny u vybrané rodiny pomocí moderních molekulárně-biologických metod
otázka
1. Provádí se v ČR standardně genetické vyšetření přímých potomků v dědičné linii osoby, která zemřela na dilatační kardiomyopatii?
2. Víte, kolik osob je v ČR postiženo genovou mutací spojenou s postižením srdečního svalu? Je dostupná statistika?
3. Víte, kolik dětí a adolescentů umírá ročně v důsledku náhlé srdeční smrti? Je dostupná statistika?