Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 4 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 4

#21033
Matěj Vícha
Host

1) Abych byl upřímný, podáváním antimikrobiálních peptidů do těla jsem se nezabýval, v mojí práci jsem se zabýval pouze jejich účinky na MRSA v laboratorních podmínkách. Předpokládám, že perorálním podáním by je podávat možné nebylo právě z důvodu jejich štěpení
proteolytickými enzymy v trávicím traktu. Myslím si, že aplikace peptidů injekcí je pravděpodobnější varianta, ale nejsem schopen říci, jak to bude s jejich vstřebáváním do tkáně přes cévní stěny.

2)Jako hlavní důvod se uvádí zbytečné nadužívání antibiotik v případech, kdy nejsou potřeba. Dále by jako příčinu šlo uvést naopak jejich nedostatečné užívání ve složitých situacích (slabé dávky ATB), takže bakterie, které terapii přežijí, tak si na daná ATB vytváří rezistenci. V přenosu těchto rezistentních genů potom pomáhá bakteriální konjugace k přenosu na další bakterie (ať už příbuzné nebo i jiné druhy). Neopomenutelnou příčinou rezistencí jsou také biofilmy, o kterých jsem podrobněji mluvil ve své práci. V tomto případě je důležité i to, že biofilmy různých mikroorganismů mohou sebou prorůstat (takto byla dokázána rezistence S. aurea k vankomycinu ve společném biofilmu se Candida albicans). Nakonec bych rád uvedl ještě případy nemocničních zařízení, kde si pod vlivem stresových podmínek kvůli všudypřítomným dezinfekčním látkám mikroorganismy také vytváří rezistence – nrmám na mysli pouze dezinfekce, ale i ATB podávaná pacientům atd. (vznik multirezistentních kmenů).
3) Hlavní příčinou jeho reorientace je jeho přesun do míst, kde normálně nežije. Na kůži ho má téměř třetina populace a neznám případ, kdy by zavinil nějakou infekci na kůži. Ve chvíli, kdy se ale dostane pod kůži nebo do otevřené rány už patogenem je (způsobuje infekci /onemocnění zvané impetigo). V nemocničních zařízeních se může během operace dostat víceméně do celého těla v závisloti na operaci a na hygienických podmínkách(v krvi – bakterémie, do kostí – osteomyelitida, v srdci – infekční endokarditida)