Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obory 1,2 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obory 1,2

#21029
Max Forman
Host

Dobrý den,

1) Uspořádanými šesticemi anebo jiným uspořádáním čísel jsem se příliš nezabýval, jelikož odečítání od sebe mnoho členů už je podle mého názoru trochu nepřehledné. Domnívám se ale, že může existovat sudý počet členů, jehož sestup dojde k nulovému bodu. Myslím si, že je-li počet členů lichý, pak nedojde sestup nikdy k nulovému bodu.

2) Obecně vyšší sestup mají všechny čtveřice, jejichž členy jsou uspořádané podle velikosti. Kromě kombinace n1<n2<n3<n4 má obecně vyšší sestup i např. kombinace n1<n2>n3<n4, kdy n1>n4. Čtveřice se dají považovat za takový kruh, když se od sebe kromě vedlejších členů od sebe odečítá i čtvrtý člen od prvního.

3) Pro sestup uspořádaných čtveřic platí, že jak postupuje sestup dál, tím menší jsou rozdíly členů čtveřice.