Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 16 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 16

#21021
Petra Procházková
Host

10:30 – 11:00 Barbora Lukešová, Příběh Grete Reiner, https://youtu.be/EK5tksWa568

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu.

Otázky poroty:

1) Hovoříte o ní jako o oběti nacismu a komunismu, ale její vztah ke komunismu byl pravděpodobně mnohem komplikovanější. Můžete nám o tom něco říct?

2) Grete Reiner byla úspěšná žena. V čem byl její život běžný pro ženu 30. let a v čem byl výjimečný?

3) Na str. 17 uvádíte dopis Rady židovských obcí datovaný z prosince 1941 informující o transportech z let 1942 a 1943. Jak si vysvětlujete tento časový nesoulad?