Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 3 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 3

#21019
Barbora Friedrichová
Host

10:30-11:00 Karolína Jana Matoušková, Gymnázium Thomase Manna, Praha 8, Cyklohexylace toluenu na vrstevnatých zeolitech, https://www.youtube.com/watch?v=nxM_aQk2knU
Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Odpovězte vždy alespoň na tři otázky, pokud zbyde čas, můžete odpovídat dále do uplynutí limitu. Děkujeme.

Otázky:
Pro která léčiva se používá 3-methylbifenyl?
· Která ze strukturních jednotek, {AlO4} nebo {SiO4}, má kyselejší charakter?
· Při přípravě zeolitů vycházíte z hlinitých solí. Jakou částici utvoří Al(+III) v bazickém roztoku?
· Diskutujte rozdíl mezi destruktivními a nedestruktivními metodami a jmenujte příklady obou skupin.
· V grafu 4 mi není jasné různé procento výtěžku při konverzi 100 %. Prosím vysvětlete a diskutujte, zda proložení přímkou včetně posledních několika bodů při 100% konverzi je v pořádku.
· V grafech je pozorovatelný značný rozdíl mezi konverzí a výtěžkem cyklohexyltoluenu. Vznikaly jiné produkty, nebo došlo k úniku cyklohexenu (t.v. 83 °C při reakční teplotě 105 °C)?
Komentáře: Literatura 10, 11, 14 – neúplné citace