Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 12 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 12

#21016
Tomáš Preisler
Host

Dobrý den,
děkuji vám za položení otázek, na které vám mile rád odpovím.
Doufám, že mé odpovědi pro vás budou směrodatné.

1) Bohužel konkrétní odkaz vám zaslat nemohu. Jednak je to z důvodu náročného studia, kde navíc za rok maturuji, ale hodlám se tomuto projektu poté věnovat více. Za druhé by tabulka, kterou vám mohu zaslat, ale zatím mimo web(viděli jste ji ve videu s fotkou TGM), nevykazovala kvalitu učební pomůcky.

2) Využil jsem především Wikipedii, což je mnohdy zavádějící zdroj informací, ale vzhledem k tomu, že jsem požádal o odbornou pomoc dva profesory z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, mám za to, že chyby korekturou ze strany(zatím tedy pouze v případě tabulky s historií našeho státu) odborníků do značné míry vymizely.

3) Dle mého názoru by učební pomůcka neměla být ani tak srozumitelná pro žáky a studenty, ale hlavně pro učitele, kteří si však s různými verzemi tištěných učebnic nevědí rady(jak to bylo z části i z mé vlastní zkušenosti). Buď tedy bude zpracována tištěná učebnice srozumitelně a zajímavě pro obě strany( studenty i učitele), anebo je hodnota této výukové pomůcky téměř nulová. Jak jsem však zmínil ve videu( a pokud ne, tak to zmiňuji teď): Vzhledem k tomu, že jsme v době technologií, které nám poskytují nové poznatky, je neekonomické, neekologické a dosti zmatečné vytvářet nové a nové tištěné podoby s aktuálními daty z výzkumů, a je proto žádoucí se částečně přesunout do světa IT, kde doplňování informací bude jednodušší, dají se lehce aktualizovat a v neposlední řadě je to výhodnější jak pro učitele, kteří se mohou lépe orientovat, tak pro studenty, kteří uvítají interaktivnější styl výuky.