Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 6 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 6

#21015
Blanka Spieglerová
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

10:30 – 11:00 Denisa Patková
OA Heroldovy sady, Heroldovy sady 1, 101 00 Praha

https://www.youtube.com/watch?v=E_sdNQL7MTg

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

Název práce Úloha proteinu PARP1 při regulaci aktivity nádorového supresoru p53
otázka
1. Je aktivita nádorového supresoru p53 závislá na věku?
2. Inhibitory proteinu PARP1 se používají k léčbě jakých nádorů?
3. Jak plánujete další pokračování výzkumu?