Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obory 1,2 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obory 1,2

#21012
Lucie Hunalová
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

10:30 – 11:00 Max Forman: Sestup uspořádaných čtveřic
Gymnázium Evolution Jižní Město

https://youtu.be/OoRnjqgPUnU

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

1. Zatímco sestup uspořádaných čtveřic končí nulovým bodem, u uspořádaných trojic nebo pětic dochází v uvedených příkladech k zacyklení. Je možné tuto skutečnost přičíst lichému počtu členů v závorce, zatímco pro sudý počet (4, 6, 8,…) lze očekávat dosažení nulového bodu?

2. Je-li n1<n2<n3<n4, je možné odhadnout, jak se bude lišit výška sestupu čtveřice
[n1; n2; n3; n4] a např. čtveřice [n1; n4; n3; n2] ?

3. Proč je pro existenci nekonečně vysokého sestupu třeba, aby členy čtveřice byly iracionální čísla? (Viz str. 25 práce)