Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obory 1,2 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obory 1,2

#21008
Tomáš Siblík
Host

Dobrý den,
nejdříve bych Vám chtěl poděkovat za vaše dotazy.

1) Proč byly pro testování vybrány právě izotopy prvků Na, Sr, Th, Am ?
Odp.: Tyto prvky byly použity jednak kvůli dostupnosti na FEL ČVUT ale také hlavně kvůli jejich rozdílům mezi samotnými poločasy rozpadu. Tímto jsem chtěl potvrdit či vyvrátit zadali delší poločas rozpadu se projí následně na výsledcích. Poločas rozpadu jednotlivých radionuklidů sahá od 90Sr – 28,9 let až po 2 602 let u prvku 22Na

2) Na str. 15 práce se hovoří o rozptylu sigma normálního rozdělení a uvádí se, že vzdálenost střední hodnoty je právě sigma2. Můžete objasnit, o jakou vzdálenost jde?
Odp:: V tomto případě se jedná pouze o znázornění Gaussova rozložení na které jsem vysvětloval snáze rozdělení Poissonovo. Takto obecně nemohu odpovědět o jakou vzdálenost se jedná. V praxi se sigma používá u tzv. Pravidla tří sigma – (někdy i dvou či jednoho) kde parametr Sigma určuje pravděpodobnostně do jakého parametru zapadá výsledek náhodného pokusu (definiční obor pro daný graf na ose x). Abych mohl přesně odpovědět na váš dotaz musel bych znát přímé specifikace daného grafu.

Pravidlo tří sigma:
(μ – σ, μ + σ) s pravděpodobností 68,27 %,
(μ – 2σ, μ + 2σ) s pravděpodobností 95,45 %,
(μ – 3σ, μ + 3σ) s pravděpodobností 99,73 %.

3) Má autor nějaké vysvětlení pro odlišnost grafického znázornění dob rozpadu u Th a Sr (grafy 3 a 4) v porovnání se znázorněním pro Am a Na (grafy 1 a 2)?
Zatímco u grafů 1 a 2 vzniká poměrně ostře ohraničená oblast, u grafů 3 a 4 je její okraj „rozmazaný“.
Odp: Vykreslení tohoto grafu mohlo být způsobeno i technickou chybou, ale především se domnívám že toto je dáno počtem samotných zásahů. U prvků Th a Sr bylo naměřeno zvlášť pro každý prvek kolem 8 – 9 milionů zásahů, zatímco u Am a Na 1,3 – 2,2 milionu zásahů. Čím více zásahů, tím více se zdá výsledný graf zkreslený, pokud bychom ponechaly delší dobu prvky Th a Sr tak by došlo k jejich ohraničení oblasti jako tomu bylo u grafu 1 a 2.