Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 3 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 3

#21004
Hana Kovářová
Host

Produktem glykosylace je směs, která pro nás byla obtížně dělitelná. Proto bychom rády upravily mobilní fázi při chromatografii nebo využily jinou metodu přečištění. Bohužel, nám nevyzbyl čas na uskutečnění dalších experimentů.

Reakce proběhla, ale požadovaný produkt se nepodařilo identifikovat pomocí 1H NMR ani MS.

Stabilita látek nebyla ověřena, vzhledem k malým množstvím produktů (maximálně stovky miligramů), které byly následně potřebné pro další reakce.

O použití lithium-piperazidu jsme neuvažovaly, následně použitou metodou cross-coupling jsme věděli, že je veliká šance na získání požadovaného produktu, nebyl proto důvod snažit se zdokonalovat aromatickou nukleofilní substituci.