Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obory 1,2 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obory 1,2

#20996
Lucie Hunalová
Host

10:00 – 10:30
Tomáš Siblík: Statistické vlastnosti kvantového generátoru náhodných čísel
Gymnázium Botičská

https://www.youtube.com/watch?v=tuJS0i6WtkA

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

1. Proč byly pro testování vybrány právě izotopy prvků Na, Sr, Th, Am ?

2. Na str. 15 práce se hovoří o rozptylu sigma normálního rozdělení a uvádí se, že vzdálenost střední hodnoty je právě sigma2. Můžete objasnit, o jakou vzdálenost jde?
(Mimochodem, rozptyl se značí právě sigma2, sigma je směrodatná odchylka.)

3. Má autor nějaké vysvětlení pro odlišnost grafického znázornění dob rozpadu u Th a Sr (grafy 3 a 4) v porovnání se znázorněním pro Am a Na (grafy 1 a 2)?
Zatímco u grafů 1 a 2 vzniká poměrně ostře ohraničená oblast, u grafů 3 a 4 je její okraj „rozmazaný“.