Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 3 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 3

#20986
Andrea Lavičková
Host

1) domnívám se, že chtěný produkt nebyl získán jelikož při reakci vzniká množství dalších produktů, které jsou velice obtížně dělitelné, tudíž nelze pomocí 1H-NMR určit přesné složení, kvůli nedostatku času jsme přešli na strategii B, která se ukázala jako efektivní a předchozí postup dále nebyl zkoumán.
2) ano, každá šroubovice – helikální stuktura, se bude stáčet jiným směrem. viz prezentace slaid 2
3) HRMS analýzu mi poskytla Rndr. Petra Cuřínová, ostatní analýzy jsem prováděla sama, při identifikaci látek pomocí NMR spekter mi pomáhal vedoucí práce, výpisy jsem poté prováděla sama.
4) Odpověď je prostá, ale jednoduchá. Pd2(dba)3 nebyl v laboratoři k dispozici, dále se domnívám, že je hůře rozpustný v běžných org. rozpouštědlech.
5) Uvažovali, ale na základě zkušeností a rad kolegy, který se podobnými reakcemi zabýval, jsme přistoupili k opakování redukce s různými podmínkami. K vyzkoušení dalších podmínek pro časovou náročnost, zatím nedošlo. Pokračovat na práci budu po složení maturitní zkoušky.