Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 16 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 16

#20978
Daniela Rudyjová
Host

1.) Vnitřní svět Robespierrovy osobnosti samozřejmě vychází z jeho dětství a mládí, kdy nabyl veškeré své ideály, především tedy z děl Jeana-Jacquesa Rousseaua, s nímž se dokonce i osobně setkal a jehož díla ho ovlivnila natolik, že lze říci, že právě díky rousseauovským ideálům společnosti určily jeho další životní dráhu. Robespierre byl jako dítě velice citlivý chlapec a rovněž výborný student, který se ve svém volném čase oddával čtení filozoficko-právnických děl, takže pokud bychom to chtěli podložit přesnou literaturou, tak určitě díla tehdejších velikánů jako byl Montesquieu – Duch zákonů či O společenské smlouvě neboli Zásady státního práva od Rousseaua.

2.) Dnes v moderním světě se mezi námi pohybují političtí pohlaváři, kteří za svými zády skrývají zvěrstva, korupci, podvody a pokud se podíváme do států, kde nepanuje demokratický režim, tak i zvěrstva a tyranii na lidu. A ostatně ani se nemusíme dívat do současnosti, kde je pojetí společnosti jiné, než bylo tehdy v 18. století a jsme také svázání nepřeberným množstvím informací, ale stáčí nám prostý pohled do historie. Stačí pohled na Napoleona, na něj se každý dívá jako na hrdinu, úžasného dobyvatele, jeho osobnost je vnímána všeobecně kladně, ale ve své podstatě to byl despota, kterému ani nezáleželo na lidských životech, když nechal svou armádu napospas ruské zimě. Lidé takové živly uznávají, glorifikují a nikde o nich nepanuje nic špatného. Je proto třeba si uvědomit, že se dívat negativně na Robespierra v rámci VFR je nesmyslné. Robespierre je vnímán jako hlavní vůdčí osobnost VFR a pokud se ukáže v tom správném světle, jako idealista a člověk, který bohužel doplatil svým životem na to, že věřil ve vrozené dobro v člověku, tak si myslím, že i na Teror během VFR se bude hledět z jiné perspektivy. Právě proto, že Robespierre byl tím, který udával tempo tohoto období.

3.) tyran = člověk, který dává bezostyšně popravovat všechny nepohodlné osoby, způsobuje represe a jeho vinou umírají ostatní vinní i nevinní
jeho ideologie = doktrína ctnosti a morálky, ideál osvítit lid a vštěpit mu přirozený patriotismus, zkrátka osvícení společnosti republikánskými hodnotami a ctnostmi