Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 14 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 14

#20965
Simona Kostelanská
Host

9:30 VALEŠ Jáchym, Gymnázium Na Zatlance

Korelace míry zdrženlivosti a vybraných volních vlastností u dětí předškolního věku provedenou
modifikovaným Marschmallow testem
https://youtu.be/BU_HGlifT7c

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

1. V textu konstatujete: „V původním pokusu si děti vybíraly mezi bonbóny, sušenkami, sla-nými
tyčinkami a ostatními dobrotami. Tento seznam plánuji obohatit i o nějaké ovoce a sýr. Maliny, jahody,
Kinder a Milky produkty a parenica by mohly slavit úspěch.“ Setkal jste se s nevolí rodičů podávat dítěti
sladkosti, když jsou v některých rodinách sladkosti zakazovány či dopřány dětem pouze v malé míře?

2. V kapitole 7.2.5. Odpovědnost, na straně 42, uvádíte: „Domnívám se, že je odpovědnost takto
významná především proto, že se skládá z toho, co bych definoval částí vytvořenou autonomní etikou,
částí osobně atraktivního cíle…“. Napadá Vás ještě jiná motivace, která by (zvláště u takto malých dětí)
mohla vést k takovému výsledku?
3. Název práce zní trochu krkolomně – „Korelace… provedenou…“ – mohl byste prosím ob-jasnit, jak
chápete pojem korelace?