Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 16 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 16

#20957
Petra Procházková
Host

9:30 – 10:00 Daniela Rudyjová, Maximilien Robespierre a jeho postoj k Teroru v období Velké francouzské revoluce, https://youtu.be/_g6_WDok-wE

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu.

Otázky poroty:

1) Ve své práci se snažíte zrekonstruovat Robespierrovo chápání Teroru (formulace typu “Robespierre chtěl”, “Robespierre věřil”). Z jakých (typů) pramenů je možné se pokusit o rekonstrukci vnitřního světa historické postavy?

2) Robbespierrův odkaz se i v historických kruzích stále diskutuje, a to v intencích stále probíhající politické debaty mezi progresivisty (zdůrazňujícími ideály) a konzervativci (zdůrazňujícími podíl na Teroru). V čem vidíte důležitost Robespierrova odkazu pro dnešní dobu? V čem může změna vnímání Robespierra změnit pohled na Velkou francouzskou revoluci?

3) Vysvětlete, v jakém významu používáte pojmy a) tyran, b) Robespierrova ideologie.