Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 3 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 3

#20956
Aneta Kahleová
Host

1) Cyklodextriny alfa, beta a gama se liší množstvím obsažených glukózových zbytků v kruhu. Cyklodextrin alfa má šest jednotek, beta má sedm a gama má osm.
2) Cyklodextriny nedegradují a u fluoroforů jsme to nezjišťovali. Jiné struktury by nám ani u jiných pH hodnot nevadily, jelikož jsme srovnávali reakci na cyklodextrin.
3) Nepochybně mají, nicméně my jsme srovnávali změnu fluorescence v rámci stejného pufru po přidání cyklodextrinu. Chtěli jsme najít prostředí, ve kterém bude fluorofor nejvíce měnit intenzitu záření po přidání cyklodextrinu.
4) Nebyly. Vítězné látky měly podobnou strukturu, kterou popisujete. Nicméně knihovna látek, kterou jsme použili, obsahovala velmi rozmanité struktury látek.
5) Zatím to nevíme, vyžadovalo by to další experimenty, které nebyly součástí mé práce.