Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 14 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 14

#20952
Anna Dorota Votavová
Host

Dobré ráno všem,
1. Nevím, jestli lze pokládat za pozitivní vliv sešitu. Jedna z variant, proč se Nele podařilo sešit neztratit je pouhá shoda náhod. Na druhou stranu z Neliných odpovědí vyznívá, že měla k sešitu velmi pozitivní vztah – v jedné z odpovědí zmiňuje, že je to „kamarád“, který ji mile připomíná, co jí čeká.
Myslím si, že na skutečnost, že se jí podařilo sešit neztratit, mohl mít vliv právě její vztah a přístup k sešitu.
2. Myslím si, že je to jiný způsob plánovaní, nejsem si jistá, jestli mohu hodnotit jeden způsob lepší, než druhý. Já spatřuji výhody metody papír-tužka v tom, že má v sobě velikou volnost, pro to, jakou bude mít plánovaní podobu, umožňuje využití kreativity, ale i zkoušení různých způsobů plánování a vizuální podoby stránky. Myslím si, že díky tomu může být plánování odrazem našich potřeb.
3. Myslím si, že práce s chybou je základní předpoklad pro rozvoj. Strachem z chyby může dojít k paralýze, kdy se bojíme pouštět do nových věcí, přitom chyba je přirozenou součástí procesu učení se. Myslím si, že existuje zdravý přístup, jak pracovat s chybou, aby nás neparalyzovala a pomáhala nám růst. A proto jsem se zaměřila na práci s chybou