Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 15 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 15

#20948
Natálie Klaudie Koscelanská
Host

1) Co se týče Vladislava Vančury, jeho cílem bylo v Obrazech z dějin národa českého zachytit co největší část, pokud možno celé dějiny, což se mu nepodařilo kvůli jeho zatčení a popravě. Proto začal od dávných prvních dob českého národa, a pak pokračoval s časem dále.

3) Humanismus Vladislava Vančury začíná už při jeho povolání lékaře, v mnoha jeho dílech se pak objevuje myšlenka toho, že člověk si zaslouží žít a užívat si života – příklady mohou být Rozmarné léto s prvky poetismu a plné humoru a radosti ze života nebo v práci zmiňovaná Marketa Lazarová, kde postavy jsou sice drsné, ale mají chuť žít. Totéž nalezneme i v Obrazech.
Důležité snažení Vančurovo je za doby nesvobody během protektorátu především v jeho působení v odboji, aby napomohl svrhnout či umírnit fašistickou totalitu a navrátit svobodu a demokracii. Snažil se varovat před nelidskostí fašismu, otevřeně i skrytě.
Vančura chápal humanismus jako vysokou míru lidskosti, ale zároveň byl levicově orientovaný a v jeho vizi o svobodě a vývoji je individuum součástí kolektivu.