Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obory 1,2 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obory 1,2

#20947
Martin Sedmera
Host

Dobrý den,
Některých poznámek jsem si vědom z posudku pana doktora Křížka, děkuji, potvrzuji chybu v těchto místech.
1) Při definici linearity jsem vycházel ze skript od Jiřího Pytlíčka, který ve své Větě 19 ji definuje takto. Nevidím veliký rozdíl mezi A(v1+v2) = Av1 + Av2 a A(cv) = c.Av a definicí užitou v práci. Nerozumím potom otázce ohledně věty dvacet, mohla byste ji prosím specifikovat?
2) Souhlasím s nešťastným shodným značením obecného slova nad abecedou V a axiómu L-systému. Axióm je slovo, ze kterého je generován jazyk L-systému, jak je uvedeno v definici 25. V definici 24 označuje omega obecné slovo nad V. Pro pravé strany přepisovacích pravidel (obraz při zobrazení P(a)) je pak symbol omega s indexem a.
3) Není tomu tak. Matice je správně, v obou případech. Pythoní kód ovšem dostává seřazené trojice na vstupu jako sloupečky, což nejspíš zapříčinilo zdánlivou chybu. Vstup (1, 0, 0),(O, cos, sin),(0, -sin, cos) vytvoří takovouto matici:
1 0 0
0 cos -sin
0 sin cos
Což je totožné s maticí RH na straně 31.