Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 3 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 3

#20941
Barbora Friedrichová
Host

9:00-9:30 Aneta Kahleová, Gymnázium Na Zatlance, Praha 5, Změny fluorescenčního spektra látek po komplexaci do cyklodextrinové kavity pro použití v molekulárních senzorech, https://www.youtube.com/watch?v=-rhH9-of84o

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Odpovězte vždy alespoň na tři otázky, pokud zbyde čas, můžete odpovídat dále do uplynutí limitu. Děkujeme.
Otázky poroty:
Čím se liší cyklodextriny alfa, beta a gama?
· Zjišťovala jste, zda nedochází k degradaci látek při různých pH?
· Nemohou mít pufry vliv na fluorescenční vlastnosti vzorku?
· Byly všechny studované struktury polyeny s aminoskupinou a Trögerovou bází na jedné straně a benzothiazoliovou solí na druhé straně?
· Máte představu, jaká část molekuly je v kavitě cyklodextrinu?
Komentáře: Na obr. 4 není struktura cyklodextrinu
Není jasné, jak byl využit „Jupyter notebook“