Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 14 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 14

#20940
Simona Kostelanská
Host

9:00 VOTAVOVÁ Anna Dorota , Gymnázium Jana Keplera

Plánovací sešit jako nástroj seberozvoje
https://youtu.be/3DwCvJLHZs4

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

1. Ve výsledcích je zmínka: „Přestože tomu Nela na začátku nevěřila, podařilo se ji sešit ne-ztratit.“ Proč
se to podle Vás podařilo?
2. V čem si myslíte, je metoda tužka – papír pro plánování výhodnější, než využití moder-ních
technologií a aplikací?
3. V textu je zmíněna práce s chybou, Vaši respondenti získali dokonce doplňující informace, jak o
chybách přemýšlet, jak s nimi nakládat, jak na ně mohou nahlížet – proč a v jakém smyslu jste právě toto
téma pokládala za důležité v kontextu toho, co jste sledovala?