Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 6 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 6

#20937
Blanka Spieglerová
Host

9:00 – 9:30 Eliška Burgelová
PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s., Lindnerova 3, 18000 Praha 8 – Libeň

https://www.youtube.com/watch?v=HMXX_hlvVPY&feature=youtu.be

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

Název práce Zrakové vady
otázka
1. Podle jakého klíče byly vybírány testované osoby? Při testech různých vad byl testován různý počet osob. Byly stále ze stejného celku 42 osob? Proč se některých testů zúčastnilo méně osob?
2. Byla u některých vyšetřovaných osob zjištěna kumulace zrakových vad?
3. Zjišťovala jste, zda tři vyšetřované osoby s poruchou barvocitu o své vadě do této doby nevěděly?