Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 7 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 7

#20934
Karla Braunová
Host

9.00-9.30 Adéla Pelikánová Gymnázium Botičská Infanticida u myší
https://www.youtube.com/watch?v=8aX7H-vhGS0
Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme
Otázky
i. Mluvila jste o zvýšené infanticidě u samice, která měla nejvíce mláďat – jeden z důvodu infanticidy?
ii. Zajímalo by mě, zdali není pro samici stresovým faktorem již to, že je v ubikaci sama. Ve volné přírodě bývá typické společné hnízdění. Nezvyšuje se tím tak pravděpodobnost infanticidy? Testovala jste pouze klasické bílé laboratorní myši? Je nějaký rozdíl u barevných forem – mívají menší velikost i méně mláďat – může to mít vliv na infanticidu?
iii. Zapracování výsledku do praxe (domácí chov) – na co si dát pozor a konkrétně jak?