Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Plzeňský 42 – Plz. kraj – obory: 05, 07, 08 Odpověď na téma: 42 – Plz. kraj – obory: 05, 07, 08

#20901
Vladimír Nápravník
Host

Martina ŠKUDRNOVÁ
G Blovice
obor 05
Výzkum korelace hodnot obsahu manganu a železa ve veřejně dostupných zdrojích podzemní vody na Blovicku
video: https://youtu.be/_d6GDS4Nk-g