Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obor 14 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obor 14

#20696
Roman Matějek
Host

Vážená paní Janásová,
Děkuji za Vaše dotazy,
1. Svůj dotazník jsem šířil přes facebookové skupiny všech krajů ČR, které se zabývají prodejem bazarových věcí, přes své známé, kteří jej rozesílali svým rodinám a přes studenty vysokých škol, kteří například vyvěsili plakát s QR kódem na informační nástěnku. Výzkum probíhal měsíc.
2. Hypotéza, která říká, že kvalita je přednější než její tržní cena, byla potvrzena na základě popisu řetězce s výběrovou kávou. Pokud farmář, který kávě věnuje maximální péči dostane zaplaceno jen podle tržní ceny, je to nespravedlivé. Cena musí být určena podle její kvality.
3. Všechny otázky byly strukturovány tak, aby dokázali odpovědět respondenti ze všech věkových skupin. Předpokládal jsem, že pokud by si konzument připravoval určitým způsobem kávu, tak bude znát její název.
Roman Matějek