Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obory 3, 4, 5, 6, 7, 8 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obory 3, 4, 5, 6, 7, 8

#20694
Vladislava Zubrová
Host

Dobrý den, milé účastnice a účastníci!

Odborná porota Vaše práce přečetla, zhlédla Vaše obhajoby, popř. dala doplňující otázky k pracím. V letošním roce to nebylo jednoduché především proto, že chyběla právě ta jedna z důležitých částí, a to Vaše přímá obhajoba. Ale i tak se porota shodla na tomto umístění:

obor č. 3: 1.místo – Petr Paluřík – Analýza složení destilátů, postup do KK
obor č. 4: 1.místo – Anna Hýsková – Úloha fytochromů v regulaci exprese auxinových transportérů v hypokotylech rajčete, postup do KK
2. místo – Jakub Katrňák – Proniknutí do říše hub
obor č. 5: 1. místo – Klára Pelcová – Vliv leteckých katastrof a nehod na zvýšení bezpečnosti létání
obor č. 6: 1. místo – Štěpánka Pokorná – Spánková hygiena středoškoláků, postup do KK
2. místo – Tereza Červenková – Výživa a stravovací návyky těhotných žen
obor č. 7: 1.místo – Jan Gajdošík – Analýza vybraného jedlého hmyzu, postup do KK
obor č. 8: 1. místo – Ondřej Florián, Karel Špaček – Perfluorované látky a jejich monitorování v řece Moravě u UH pomocí pasivních vzorkovačů, postup do KK

Všem gratulujeme a přejeme pěkné dny!
Za porotu: Vladislava Zubrová