Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obor 14 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obor 14

#20687
Filip Mráček
Host

Dobrý den, děkuji za otázku. Vzhledem k tomu, že polovinu členů Sokola dnes tvoří mladí lidé, že jsou i ve vedení organizace a vytvářejí Sokolu novou a moderní tvář, jsem usoudil, že se Sokol dokázal adaptovat na nové podmínky a dokáže být atraktivní pro mladé i dnes. Tuto skutečnost potvrzuje například i vyjádření starosty či vzdělavatelka T.J. Sokol UH.
Filip Mráček