Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obory 3, 4, 5, 6, 7, 8 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obory 3, 4, 5, 6, 7, 8

#20684
Štěpánka Pokorná
Host

Dobrý den,
Pokusím se Vám nastínit, jak jsem k dospěla k těmto hypotézám.
Například:
1. hypotéza: V literatuře jsem se dočetla, že průměrný spánek by měl být 6 – 8 hod. Poté jsem si stanovila hypotézu, že min. 75 % lidí bude spát 6 – 8 hodin. Hranici 75 % jsem převzala z knížky Spánek a snění, která je podkladem k mojí práci. Jedná se tedy o teoretický poznatek.
8. hypotéza: Z literatury jsem se dozvěděla, že světlo ovlivňuje melatonin. Všeobecně se ví, že když jdeme spát, má být tma.(všeobecný poznatek). Poté jsem po diskuzi se svojí vedoucí práce stanovila hranici 25 % , protože vedoucí došla s vědeckým článkem Melatonin mei lékem a hrozbou uveřejněným v časopise Psychologie dnes.
10. Hypotéza: V použité literatuře a z vlastního úsudku jsem docílila k tomu, že mobilní telefon by neměla být u lůžka (nebo alespoň většina dotazovaných by neměla mít u lůžka mobilní telefon).