Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Kroměříž – obory 2, 3, 6, 8, 18 Odpověď na téma: 42 – okres Kroměříž – obory 2, 3, 6, 8, 18

#20626
Šimon Sukup
Host

Pochopení příčiny rozdílu mezi magneticky a tlakem vyvolanou deformací je klíčové pro aplikaci materiálu. Práce tak ukazuje, že tento rozdíl je nezanedbatelný a můžeme tak navázat dalším výzkumem. Pokud bychom nalezli vhodné výrobní parametry snižující energii potřebnou pro popisovaný jev (krystalovou reorientaci), mohli bychom zajistit jeho lepší odezvu například ve zdrojích vibrací v elektronických zařízeních, například (haptických) tlačítkách na iPhone či sensorech vibrací. V práci též zmiňuji, že lze materiál využít pro sběr energie při aktivním tlumení vibrací. Pokud bychom objasnili pozorovaný rozdíl v energiích, mohli bychom zvýšit účinnost při sběru energie. To by bylo možno využít například v automobilech, kde je nízká účinnost motorů do značné míry způsobena ztrátou při vibracích, které by materiál mohl sbírat do akumulátoru, a energie by se tak mohla znovu využít například pro osvětlení. Během své účasti na mezinárodní konferenci ICFSMA 2019 jsem se setkal s výzkumnou skupinou využívající slitinu pro vývoj elektrických pojistek, jež se ukázaly spolehlivější (při určitém rozsahu napětí) oproti standardním, a představují tak lepší ochranu pro domácí spotřebiče.
Co se týče mikropumpy. Ta je klíčová pro levnější výrobu laboratorních mikropump, které by navíc šlo snadno sterilizovat. Využití mikropump (využívající jiného principu) je dnes tak rozsáhlé, že často bývá standardní pomůckou při řadě laboratorních testů v biochemii či medicíně. Svou konstrukcí jsem ukázal, že prezentovanou pumpu lze po nalezení vhodných parametrů a výrobních prostředků vyrobit i v laboratoři. Navíc je taková mikropumpa schopna konkurovat komerčním výrobkům, avšak za řádově nižší ceny.