Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17

#20619
Tereza Říhová
Host

1. Při tvorbě samotné práce jsem se setkala se zájmem okolí o tuto problematiku, kdy bylo vidět jistý jednostranný pohled na věc. Ráda bych tuto problematiku objasnila širší veřejnosti (poukázala na opomíjená fakta) a to za pomoci sociálních medií. Rovněž byla práce SOČ jeden z rozhodujících faktorů mého dalšího studia (medicína – sexuologie), kde bych se touto problematikou zabývala sice z jiného úhlu pohledu, ale rovněž podstatného.
2. V práci jsem se snažila o neutrální postoj k tématu a celkově objektivnímu hodnocení problému. Co se týče mého soukromého názoru, tak se přikláním spíše k dekriminalizaci prostituce, což by podporovalo nejen větší ochranu žen pracujících v sexbyznysu, ale i jejich snažší začlenění do společnosti.
3. Jelikož zatím není zcela jisté, jak bude prostituce v zákoně vedena (myšleno pod jaký sektor povolání by spadala), mělo by se s daňovými úniky, dle mého názoru, při tvorbě zákonu o legalizaci prostituce počítat a měla by být uvedena jasná pravidla, jak se tento přečin bude hodnotit popř. trestat. Pokud by byla prostituce vedena jako běžné povolání, měla by být hodnocena dle platných zákonem daných norem.