Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obor 14 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obor 14

#20575
Aneta Malárová
Host

Dobrý den,
rodiče jsem oslovovala osobně, předáním dotazníku, nebo pomocí internetu. Záměrem bylo získat odpověď „rodiče“, bez ohledu na pohlaví. Z tohoto důvodu jsem si jistá, že je výzkum dostatečně relevantní. Odpověď některých mužů se nepodařilo získat, ženy byly přístupnější k vyplnění dotazníku.
Otázky byly zvoleny tak, aby se čtenář o výchově za pomoci odměn a trestů dozvěděl co nejvíce informací.
Hlavním cílem bylo zjistit, zda rodiče více trestají nebo odměňují a názor dětí na jejich výchovu.
Výchova bez trestů je dle mého názoru účinná za předpokladu, že ji rodiče používají již od narození dítěte. Nemyslím si, že je potřeba ve výchově využívat tresty fyzické.
Aneta Malárová